analgosedace nebo celková anestesie

Analgosedace a celková anestesie jsou termíny pro farmakologicky navozený umělý spánek.  Pro ambulantní výkony je určena zejména analgosedace.  Je šetrnější a obecně pacienty velmi dobře snášena.  Analgosedace i celková anestesie jsou vedeny zkušeným atestovaným anesteziologem.  Indikovány jsou u bázlivých pacientů, pacientů s dávivým reflexem nebo u dlouhých stomatochirurgických výkonů.  Nutné je předoperační vyšetření od obvodního lékaře, zajištěný doprovod a 6-8 hodin před výkonem nejíst, nepít.  Nestyďte se zeptat na možnost přispání během úvodní konzultace.